«Aν θέλετε τα παιδιά σας να είναι έξυπνα, διαβάστε τους παραμύθια.

Αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι περισσότερο έξυπνα, διαβάστε τους περισσότερα παραμύθια.»
(Άλμπερτ Αϊνστάιν)

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

The box of Poetry


Το 1989, η παγκόσμια κοινότητα υποσχέθηκε σε όλα τα παιδιά τα ίδια δικαιώματα, με την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτά τα δικαιώματα βασίζονται στην αδιαπραγμάτευτη ανάγκη που έχει κάθε παιδί να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί αναπτύσσοντας πλήρως τις δυνατότητές του, ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει. Σύμφωνα με τη Σύμβαση κάθε παιδί έχει: Το δικαίωμα σε μια παιδική ηλικία. Το δικαίωμα στη μόρφωση. Το δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα σε δίκαιη μεταχείριση. Το δικαίωμα να ακούγεται η φωνή του Κάθε μέρα τα δικαιώματα αυτά καταπατώνται. Εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που προλαμβάνονται. Εκατομμύρια δεν πηγαίνουν στο σχολείο, δεν έχουν τροφή, στέγη και καθαρό νερό. Τα παιδιά υφίστανται βία, κακοποίηση και διακρίσεις και δεν ακούγεται η φωνή τους. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Σύμβαση αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο σύνολο δικαιωμάτων των παιδιών που δημιουργήθηκε ποτέ και είναι η πιο ευρέως κυρωμένη διεθνής συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία. (https://www.unicef.gr)

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ


Διδακτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν το φθινόπωρο μέσα από ένα ποίημα Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο Να παρατηρούν τις αλλαγές στη φύση Να κατανοήσουν την αξία της από κοινού συνεργασίας μέσα από τη συνεργατική μάθηση Να εκφραστούν δημιουργικά Να επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία Να κατανοήσουν τη δημιουργική και επικοδομιτική χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

The Box of Poetry


Τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή με την ποίηση από πολύ νωρίς, προτού ακόμα μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Μπορούν να αρχίσουν τη γνωριμία τους με την ποίηση ακούγοντας αρχικά, όπως προαναφέραμε, τα εξαιρετικά νανουρίσματα και ταχταρίσματα από τη μαμά ή τη γιαγιά τους. Στο Νηπιαγωγείο επίσης η ποίηση θεωρείται ένα από τα μέσα για την αι σθητική και γλωσσική καλλιέργεια των παιδιών. Με την ποίηση το παιδί θα απελευθερώσει τη φαντασία του, θα συνδεθεί με το άμεσο περιβάλλον, θα πλουτίσει τον εσωτερικό του κόσμο, θα βοηθηθεί στη γλωσσική του ανάπτυξη και τη δημιουργική του έκφραση και μέσα «από τα παιχνιδίσματα της γλώσ σας, από σπιθίσματα πνεύματος και τη φαντασμαγορία των ποιητικών εικό νων» (Χορτιάτη, 1998) θα αισθανθεί την ποιητική απόλαυση. Όλα σχεδόν τα παιδιά έχουν μια έμφυτη αγάπη για την ποίηση, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουν το νόημά της. Ελκύονται όμως και χαίρονται με το ρυθμό, τις ρίμες και τη μουσικότητα των στίχων. Αν και επικρατεί η πεποί θηση ότι ο αυστηρά δομημένος στίχος αρέσει περισσότερο στα μικρά παιδιά (Ροδανάκη, 1988), και μοντέρνες μορφές ποίησης μπορούν να δοκιμαστούν και να εξοικειώσουν τα παιδιά με τις σύγχρονες φόρμες. Τα ποιήματα που επιλέγουμε για το Νηπιαγωγείο πρέπει να είναι απλά, σύντομα, κατανοητά και ρυθμικά για να ικανοποιούν την ανάγκη του παιδιού για κίνηση και δράση. Ποιήματα από το λαϊκό μας πολιτισμό και την παραδοσιακή μας ποί ηση περιέχουν αυτά τα στοιχεία και συγκινούν το παιδί. Το παιδί, επειδή αναπτυξιακά βρίσκεται στο στάδιο που κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός της σκέ ψης, ο ανιμισμός, ο ανθρωπομορφισμός γοητεύεται επίσης από ποιήματα με πρωταγωνιστές ζώα. Τέλος, του αρέσουν ποιήματα που αναφέρονται σε προ σωπικά του βιώματα, ενώ διασκεδάζει με χιουμοριστικά ποιήματα, όπως τα λίμερικς ή τα παιχνιδόλεξα, που προσφέρουν σύγχρονες ευκαιρίες για αξιο ποίηση της γλώσσας και διέγερση της φαντασίας, όπως προτείνει και ο μεγά λος παιδαγωγός Τζιάνι Ροντάρι. Ο πιο κατάλληλος τρόπος για να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με την ποί ηση είναι η απαγγελία, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η ανάγνωση ενός ποιήματος. Η απαγγελία όμως διαθέτει το στοιχείο της αμεσότητας και δη μιουργεί μια ζεστή ατμόσφαιρα. Η απομνημόνευση δεν πρέπει σε καμία πε ρίπτωση να επιβάλλεται. Η συχνή απαγγελία ή ανάγνωση ενός ποιήματος συνεπικουρούμενη με την ευκολία απομνημόνευσης που διαθέτει το μικρό παιδί θα συντελέσει φυσικά και αβίαστα στη συγκράτηση λέξεων, φράσεων, νοημάτων ή εικόνων, ενώ θα κεντρίσει και τη συμμετοχικότητα του παιδιού με τη συναπαγγελία κάποια στιγμή από όλη την ομάδα. Με αυτό τον τρόπο ασκείται η μνήμη, εμπλουτίζεται η γλώσσα, ενώ συγχρόνως αφυπνίζεται και η ψυχή του.Είναι φανερό λοιπόν ότι η ποίηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά με τη συγκινησιακή της γλώσσα και το έργο της εκπαίδευσης. Η προσπάθεια για ποιητική δημιουργία μέσα στην τάξη οδηγεί στη βαθιά κατανόηση της δη μιουργίας μέσα από το βίωμα και την προσωπική εμπειρία. Το παιδί ερχό μενο σε επαφή με τον κόσμο της ποίησης εκτός από απλός δέκτης μπορεί να γίνει και συνδημιουργός, γιατί ωθείται από τον ποιητή «να μετασχηματίζει μόνο του τις λέξεις που του προσφέρει σε εικόνες γεμάτες χρώμα, τρυφερό τητα, έμψυχα και άψυχα, να στήσει δηλαδή ένα κόσμο ολόκληρο με το δικό του τρόπο, θέτοντας σε λειτουργία όλες τις νοητικές, ψυχικές και αισθητικές του ικανότητες» (Τίγκα, 1988). Νικολέττα Γκλιάου – Χριστοδούλου, “Η ποίηση στο νηπιαγωγείο”

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

The mermaid of the Mediterranean


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ H γοργόνα της Μεσογείου, στέλνει μήνυμα στα παιδιά των χωρών που βρέχονται από την Μεσόγειο, για να γνωριστούν και να αναπτύξουν δράσεις για την προστασία της κοινής κληρονομιάς τους, της θάλασσας που τους ενώνει. Ένα ταξίδι στους μύθους, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τους χορούς, τις μουσικές και τα τραγούδια των λαών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο, την δική μας θάλασσα, που χρειάζεται την προστασία και την φροντίδα όλων μας. Τα παιδιά ανταλλάσουν στοιχεία από την κουλτούρα τους, συνεργάζονται για να προστατέψουν την θάλασσα από την ρύπανση και οραματίζονται μία θάλασσα με ειρήνη χωρίς πόλεμο και χαμένα παιδικά όνειρα. ΣΤΟΧΟΙ Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ώστε να προωθήσουμε την συνεργατική μάθηση και να ενδυναμώσουμε την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μαθητών από διαφορετικές χώρες. Να καλλιεργήσουμε δεξιότητες που σχετίζονται με την συνεργασία και την ομαδική δουλειά για την υλοποίηση κοινών στόχων με όχημα τις Νέες Τεχνολογίες. Να αποκτήσουν τα παιδιά νέους φίλους, να σέβονται την διαφορετικότητα, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δράσεις και να νιώσουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα με ίδιες ανάγκες. Να κατανοήσουν την αξία της θάλασσας στη ζωή τους και να διαμορφώσουν σωστές στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία της από την ρύπανση. Να αναπτύξουν το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης, για την φροντίδα της θάλασσα από τον άνθρωπο. Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Δραστηριότητες συμμετρίας


Ένας από τους πέντε άξονες γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται το Πρόγραμμα Σπουδών στην Προσχολική Ηλικία ειναι" Ο χώρος και η Γεωμετρία". Μέσα από τη θεματική Ενότητα : " Χώρος και Γεωμετρία- Μέτρηση" αναπτύσσονται δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση μαθησιακών στόχων όπως να αναγνωρίζουν απλά συμμετρικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας κι εντοπίζουν τους άξονες.Να κάνουν απλές καταςκευές συμμετρικών σχημάτων και προσεγγίζουν εμπειρικά τισ ιδιότητες της συμμετρίας.

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Ο χρόνος στο νηπιαγωγείο μέσα από παιχνίδια


Διδακτικoί στόχοι: Να μπορούν να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με το χρόνο, τους μήνες. και τις εποχές. Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να παράγουν προφορικά λέξεις που αναφέρονται στο χρόνο. Να κατανοήσουν τη διαδοχή των εποχών, μηνών, ημερών ,

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο


"η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα νέο σχετικά εργαλείο διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την πληροφορική, τη μηχανική, τη τέχνη κ.λπ., και συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κ.λπ. συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, της δημιουργικότητας και άλλων δεξιοτήτων, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με ελκυστικό τρόπο τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου» (Τζιμόπουλος Ν.),εφ."Καθημερινή"

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

math meets art


Οι τέχνες συνδέονται με τη μάθηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Προσεγγίζονται τόσο ως αντικείμενο όσο και ως μέσο μάθησης. Έχοντας ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης προσφέρουν πλήθος εικαστικών, μουσικών, κινηματογραφικών έργων που μπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν στο πλαίσιο πολλών γνωστικών αντικειμένων υπηρετώντας ένα μεγάλο φάσμα γνώσεων. Διαχέονται σε όλο το πρόγραμμα, διαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται καθώς τα παιδιά συμμετέχουν σε δημιουργικές- καλλιτεχνικές δραστηριότητες.( Νέο Σχολείο 2007- 2013). Ένα από τα μεγάλα διδάγματα τους είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις και να ερμηνεύσεις τον κόσμο, βοηθούν τα παιδιά να σκεφτούν μέσω και μέσα από ένα υλικό , να λένε ότι δεν μπορεί να ειπωθεί, δίνουν εμπειρίες τις οποίες δεν μπορούμε να έχουμε από καμιά άλλη πηγή και μέσα από αυτές να ανακαλύπτουμε το εύρος και την ποικιλία του τι είμαστε ικανοί να αισθανθούμε.. (Eisner E. 2002). Στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας η εικαστική έκφραση μπορεί να προσφέρει στα παιδιά ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό μέσο εξερεύνησης και αναπαράστασης σημαντικών στοιχείων ενός θέματος μελέτης. (Δαφέρμου Χ., Μπασαγιάνη Ε., Κουλούρη Π., 2005).

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Νεράιδα Τριανταφυλλένια


Στόχοι του έργου Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης. Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Να πειραματισθούν με τα «εργαλεία» ελεύθερης σχεδίασης και τα έτοιμα σχήματα για να κάνουν δικές τους συνθέσεις. . Να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και να εξοικειωθούν με το πληροφορικό περιβάλλον τους (π.χ. λογισμικό παρουσίασης, επεξεργασίας κειμένου, εικαστικής έκφρασης και διαδικτύου). . Να παράγουν πολυτροπικές πληροφορίες. Να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακών γραμματισμών. Να εξοικείωθουν με το βιβλίο και την ανάγνωση ιστοριών και παραμυθιών, και να ανάπτυξουν την ικανότητα κριτικής και δημιουργικής σκέψης, και συνεργασίας.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

" Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι"


Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι είναι ένα παραδοσιακό Ευρωπαϊκό παραμύθι. Η γνωστότερη εκδοχή του είναι εκείνη από την συλλογή των Αδερφών Γκριμ, Παιδικά και Σπιτικά Παραμύθια (Kinder- und Hausmärchen) με πρώτη δημοσίευση το 1812 με το όνομα Η Μικρή Χιονάτη / Χιονατούλα (Schneewittchen) και έχοντας την προέλευσή της στο Σπέσαρτ της Γερμανίας. https://el.wikipedia.org

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Beloved Fairy Tales


Made with Padlet

A birthday card for Rebeca


Δημιουργήθηκε με το Padlet
Η αποδοχή του διαφορετικού ως του σημαντικού άλλου είναι το επιστέγασμα μιας πορείας και ίσως η αφετηρία μιας άλλης, που αναγκαστικά ορίζει και επαναπροσδιορίζει έναν τρόπο προσέγγισης αυτής της βασικής παραδοχής. Η προσέγγιση αυτή τότε, επειδή διαρκώς αναστοχάζεται με εφόδια την υπευθυνότητα, τη γνώση, τον σεβασμό και το βίωμα, κινείται και επιδιώκει να κινείται στους τόπους της αγαθότητας και της καλοσύνης, του σεβασμού, της ευγένειας και της αλληλεγγύης, στον τόπο της αγάπης τελικά. (“Το φτερωτό βαγονάκι” Μ.Μηνιάδου)

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Αναμνηστικό Δίπλωμα Συμμετοχής

Με πολλή αγάπη ετοιμάστηκε το αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, το οποίο απονεμήθηκε σε όλα τα παιδάκια των Νηπιοαγωγείων που συμμετείχαν στο eTwinning έργο: Στη Χώρα των Παραμυθιών και των Ψηφιακών Εφαρμογών.

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

My favorite web 2.0 tools


Δημιουργήθηκε με το Padlet

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον θέλει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της διαδικασίας της μάθησης, συμβάλλοντας στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής και την αύξηση του βαθμού κατανόησης των μαθημάτων και της επίτευξης του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος ( Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών (2009).

children are friends of animals


Δημιουργήθηκε με το Padlet

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

,,Let's be e-citizens''

Συνεργατική ιστορία που δημιουργήκε στα πλαίσια του eTwinningProject ,,Let's be e-citizens'' με τη συμμετοχή και των πέντε σχολείων. Σκοπός του έργου να ενδυναμώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών με την ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, όπως επικοινωνία και συνεργασία. Επίσης να εξετάσει τη διαθεσιμότητα των μαθητών, των ψηφιακών μέσων και τις συνήθειές τους όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

On line παιχνίδια

"Το μαγικό ραβδί της Νεράιδας" Παρουσίαση και δραματοποίηση από το 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου


Ένα μαγικό ραβδί ποιος από όλους θα το βρει!!!!

Γράφουμε μια συνεργατική ιστορία: "Ένα μαγικό ραβδί! Ποιος από όλους θα το βρει;"(ξεκινάει το ένα σχολείο την ιστορία και συνεχίζει το επόμενο.......)Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Αναμνηστικό Δίπλωμα

Απονεμήθηκε στους μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων για τη συμμετοχή τους στο eTwinning έργο με τίτλο: "Στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών"


ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


"Μία ημέρα για να θυμάμαι..." Αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές

Τα νήπια αξιολογούν το eTwinning έργο με τίτλο "Μία ημέρα για να θυμάμαι..." γράφοντας ότι τα εντυπωσίασε περισσότερο!!!

Λαγοχελονοδρομίες

Λαγοχελονοδρομίες από το 2ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ένα βίντεο για το τέλος του έργου μας


Χρησιμοποιώντας φωτογραφικό υλικό από τις δουλειές όλων μας, δημιούργησα αυτό το βίντεο για να θυμόμαστε την όμορφη συνεργασία μας στο παραμυθένιο αυτό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ όλες!!!!

Ο πληθυσμός της Παραμυθοχώρας... συνεχίζει να αυξάνεται!

Αν και βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τα παιδιά με αμείωτο ενδιαφέρον για το έργο μας συνέχίζουν να προσθέτουν ήρωες παραμυθιών στην Παραμυθοχώρα μας!
Το "μαγικό κουτί" επιτέλους στο σχολείο μας!!!

Επιτέλους έφτασε! Το περιμέναμε πως και πως! Ο ενθουσιασμός πολύ πολύ μεγάλος!Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Το συνεργατικό μας παραμύθι

Το συνεργατικό μας παραμύθι

Book titled 'ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΙ!'Read this free book made on StoryJumper
Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου eTwinning με τίτλο: "Στη Χώρα των Παραμυθιών και των Ψηφιακών Εφαρμογών" δημιουργήσαμε το δικό μας παραμύθι στο storyjumber.
Συντελεστές  τα Νηπιαγωγεία: 14ο Κέρκυρας, 13ο Ρεθύμνου, Χαιρώνειας, 2ο και 4ο Φαρσάλων, 20ο Κατερίνης, 4ο Διδυμοτείχου και 2ο Πλαγιαρίου. Μια υπέροχη συνεργασία!!!

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

"Ο λαγός και η χελώνα"

Book titled '4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων'


Τα παιδιά του 4ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων εικονογράφησαν το παραμύθι που ψηφίστηκε το πιο αγαπημένο στο έργο "Στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών"
Read this free book made on StoryJumper

Τα νήπια αξιολογούν έργο στο eTwinninng

Τα παιδιά του 4ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων θυμούνται αυτά που τους έκαναν περισσότερο εντύπωση στο έργο "Μια ημέρα για να θυμάμαι...."

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Unit 5- My project plan

Η νεράιδα Τριανταφυλλένια


Δημιουργία συνεργατικής αφίσας με θέμα : "Η νεράιδα Τριανταφυλλένια¨" Συμμετείχαν τα νηπιαγωγεία: 14ο Κέρκυρας,13ο Ρεθύμνου, Χαιρώνειας, 2ο και 4ο Φαρσάλων, 20ο Κατερίνης, 4ο Διδυμοτείχου και 2ο Πλαγιαρίου. eTwinning Project " Στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών"

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Λαγοχελωνοδρομίες¨Στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών""Ο λαγός και η χελώνα" ψηφίζεται ως αγαπημένο παραμύθι από τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και αποφασίσαμε να παιχτεί από όλους! Περάσαμε υπέροχα!!

Παραμυθοχώρα

Για τις ανάγκες του έργου : "Στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών ", δημιουργήσαμε τη χώρα των παραμυθιών, όπως τη φανταζόταν τα παιδιά. Κάντε κλικ στα κυκλάκια για να δείτε αγαπημένους ήρωες παραμυθιών.

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

αφίσα κατά του σχολικού εκφοβισμού


στο eTwinn;ing έργο "Μια ημέρα για να θυμάμαι... " συνεργάστηκαν τα σχολεία: 4ο και 2ο Ν/Γ Φαρσάλων, 2ο Ν΄Γ Αλμυρού, 2ο Ν/Γ Ν. Αγχιάλου,5ο Ν/Γ Κιλκίς και 10ο Ν/Γ Ορεστιάδας και έφτιαξαν αυτή την αφίσα  βασισμένοι στην ιστορία "Η Μόνα σε καινούριο σχολείο"
fotobabble :οι ήρωες των παραμυθιών μιλούν

στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών : ο λύκος στα 3 γουρουνάκια

eTwinning:στη χώρα των παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών

πατήστε στα κυκλάκια για να δείτε τα συνεργαζόμενα σχολεία

Συνεργατικό Παραμύθι: Ζωγραφιές παιδιών 8 νηπιαγωγείων από το παραμύθι που τα ίδια δημιούργησαν στο eTwinning έργο "Στη στη χώρα ων παραμυθιών και των ψηφιακών εφαρμογών" Πάτησε επάνω στα κυκλάκια, για να δεις το σχολείο και τις ζωγραφιές που δημιούργησε για τις ανάγκες του συνεργατικού παραμυθιού!

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

7 Νησιά, 7 Σύμβολα

Εθνικό έργο eTwinning μεταξύ έντεκα Νηπιαγωγείων από τα Ιόνια Νησιά.
Στο έργο απονεμήθηκε ετικέτα ποιότητας.

Teachers4Europe 2016-Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης

Το βίντεο δημιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης στο 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας, έργου Τ4Ε με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Κωνσταντίνα Αρμενιάκου και τίτλο "Κέρκυρα, Υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021".

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

"Be a buddy, don't be a bully!"


"Ο ΜΥΤΟΓΚΑΣ" ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ-ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με φωνάζουνε Μυτόγκα, μα η δασκάλα τούς μαλώνει: «Σημασία δεν έχει η εξωτερική εμφάνιση», τους λέει. «Το σπουδαίο είναι να έχεις ωραία αισθήματα». Έτσι κι εγώ το αποφάσισα: θα έχω ωραία αισθήματα. Άμα έχω ωραία αισθήματα, όλοι θα θαυμάζουνε τα αισθήματά μου και δε θα βλέπουνε τη μύτη μου… Ένα βιβλίο που μαθαίνει στα παιδιά να μη στέκονται στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά να προχωρούν λίγο παραπέρα. Εκεί που κρύβεται η αληθινή εικόνα κάθε ανθρώπου Τοποθέτηση εικόνων του παραμυθιού στη σωστή σειρά.

Planning and assessing draft- Unit 3

Planning and assessing draft- Unit 3 Unit 3 was tough and really stressed me. I wasn’t concentrate enough, so I couldn’t understand it. I made a mistake in the field “my response”. Fortunately facilitators really helped me, but I lost time and my mood. Finally I managed it and I think that as far as it concerns : My draft project: I can notice that, I choose genially to present my draft project. This is a very attractive tool that I used it for first time. It wasn’t difficult for me to find a subject and to relate it to the curriculum, but it was difficult to decide, if this would be analytical or would be lesser extended. Also, I had to be careful to follow the etwinning's quality criteria. Assessing my peers: It was really interesting reading other teachers approaches and ideas but it was difficult for me to assess projects from primary and secondary schools. I don’t know their curriculum so I think I was unfair to them. All had so nice and creative ideas, but wasn’t understandable, because I don’t know their courses. Because of my mistake I assessed 2 times 6 different partners. I’ve learned many things, but it would be more useful for me, if I had to assess teachers from pre-school education. Assessed by others: It was a very constructive procedure, and I thank all partners for their feedback.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

"Fun and Games Math "Book titled 'Snow White'Read this free book made on StoryJumper
Συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε  μια  μαθηματική εκδοχή του παραμυθιού  " Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι".
Συγγραφή: Οι μαθητές και οι  μαθήτριες του ΣΤ’3 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης
Εικονογράφηση: Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Νηπιαγωγείου Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣEuropaiki 40sel from MEROPI MASTORI
Τα αστέρια της Ευρώπης  Έκδοση:  Κάποτε, σε μια χώρα με λαμπερό ήλιο, περιτριγυρισμένη από μια θάλασσα που αντανακλούσε το φως του, ζούσε ένα κορίτσι, η Ευρώπη… Η μικρή Ευρώπη είχε μια και μόνο επιθυμία: να ταξιδέψει και να γνωρίσει όσο περισσότερες χώρες μπορούσε… Σε ένα σημειωματάριο, αυτό που της χάρισε ο παππούς της πριν ξεκινήσει το οδοιπορικό της, σημείωνε πάνω σε αστέρια, τις αξίες που ανακάλυψε, αυτές που της φανερώθηκαν ζώντας ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα αλλά κοινά βιώματα, ίδιες ανάγκες και ελπίδες!Καλή ανάγνωση και καλό ταξίδι! Πηγή:http://europedirect.eliamep.gr/ta-asteria-tis-evropis/ Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Συγγραφέας: Θοδωρής Παπαϊωάννου Εικονογράφος: Λήδα Βαρβαρούση

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ


Ένα παραμύθι γεμάτο γνώση και σοφία από τον Αίσωπο , με πολλά διδάγματα για μικρούς και μεγάλους.

Επιτραπέζιο "Ο λαγός και η χελώνα"

Με αφορμή το αγαπημένο μας παραμύθι δημιουργήσαμε το σχετικό επιτραπέζιο και παίξαμε με την ψυχή μας!

Η παραμυθοχώρα μας

Η παραμυθοχώρα όπως την φαντάστηκαν τα παιδιά!

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017


Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ
 Συνεργασία, ανάπτυξη λογικομαθηματικής σκέψης 
και προφορικού λόγου Βάλτε τις εικόνες στη σωστή σειρά. Κατόπιν πατήστε πάνω στην κάθε εικόνα και αφού παρατηρήσετε, καλά αφηγηθείτε το παραμύθι με διαλόγους!

Ο ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Η ΧΕΛΩΝΑ
Τοποθέτηση εικόνων σε λογική σειρά, αντιστοίχιση εικόνας-λέξης και ανάγνωση!

Ο λαγός και η χελώνα !

Τα παιδιά του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου εικονογράφησαν το παραμύθι του λαγού και της χελώνας και σας το παρουσιάζουν ψηφιακά!
Book titled ''Read this free book made on StoryJumper

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Παραμύθια μαγικά κ πολύ αγαπητά


Μας αρέσει όταν μας διαβάζουν παραμύθια!


Open eTwinning (2nd edition)Unit 2- Learning Evidence Portfolio

In Kindergarten, the curriculum allows to children to learn by playing, to be creative and develop thinking, acting and learning. I was always searching  ways to develop mathematical thinking of my pupils and their literacy. List.ly, is a great repository of ideas and projects.  In this direction, I think that it would be helpful to get ideas and good practices from this material:


1.      Preschool Math Grows Up: Tips for Teachers

2.      Play -based approaches to literacy and numeracy

,,Let's be e-citizens''Europe Day 2017

 

Η μικρή Ευρώπη είχε μια και μόνο επιθυμία: να ταξιδέψει και να γνωρίσει όσο περισσότερες χώρες μπορούσε…Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Στη Χώρα των Παραμυθιών

Παιχνίδι στο scratch


Το Scratch έχει αναπτυχθεί από μια μικρή ομάδα ερευνητών στο Lifelong Kindergarten Group στο MIT Media Lab.Η δημοτικότητα του Scratch στην εκπαίδευση οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν προγράμματα: οι εντολές και οι δομές δεδομένων είναι απλές και είναι τουλάχιστον μερικά γραμμένες στην καθομιλουμένη, και η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα κομμάτια κώδικα που μπορούν να μετακινηθούν και προσαρμοστούν μαζί. Το σλόγκαν του Scratch είναι "Φαντάσου · Προγραμμάτισε · Μοιράσου". Η έμφαση στο μοίρασμα είναι σημαντικό μέρος της παιδαγωγικής για το Scratch: τα προγράμματα δεν θεωρούνται μαύρα κουτιά, αλλά αντικείμενα που μπορούν να αναμιχθούν για τη δημιουργία νέων έργων. Ο μόνος τρόπος να γίνει ένα πρόγραμμα διαθέσιμο για χρήση είναι να δοθεί ο πηγαίος κώδικας του. Πηγή: https://el.wikipedia.org

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ο χάρτης του παραμυθιού μας

Το παραμύθι μας ταξιδεύει κι εμείς σημειώνουμε στο χάρτη και γράφουμε τις πόλεις των φίλων μας, από τις οποίες θα περάσει!!!!